Minőségi tanúsítvány

MSZ EN 13489:2003

4.4.2.1.3. Larix fajok (vörösfenyő), Pinus sylvestris (erdeifenyő) és Picea fajok (lucfenyő)
A vörösfenyőre, erdeifenyőre és a lucfenyőkre vonatkozó szabályokat a 3. táblázat tartalmazza.
3. táblázat: A Larix fajok (vörösfenyő), Pinus sylvestris (erdei fenyő) és Picea fajok (lucfenyő) minősítése
Az elem színlapja
Tulajdonságok
Osztály
O
Egészséges szíjács Megengedett Megengedett Minden fahiba megengedett, méretére vagy mennyiségére vonatkozó korlátozás nélkül, ha ezek nem rontják a fa padlóburkolat szilárdságát vagy kopásállóságát
Göcsök a
Egészséges és benőtt
Nem egészséges göcsök
Megengedett, ha:
átmérő <= 12 mm
átmérő <= 5 mm, ha nem állnak csoportban b
Megengedett, ha:
átmérő <= 25 mm
átmérő <= 15 mm
Hajszálrepedések Nem megengedett Megengedett 40 mm hosszig lamellánként
Kéregbenövés Nem megengedett Nem megengedett
Repedés villámcsapástól Nem megengedett Nem megengedett
Ferdeszálúság Megengedett, korlátlanul Megengedett, korlátlanul
Színeltérések Enyhe eltérés megengedett Megengedett
Gyantatáskák Nem megengedett Megengedett 2 mm szélességig
Megengedett 25 mm hosszúságig
Biológiai károsodás Nem megengedett Nem megengedett Nem megengedett, kivéve a kékülést és a rovarjáratot
Nem látható részek Minden fahiba megengedett, méretére vagy mennyiségére vonatkozó korlátozás nélkül, ha ezek nem rontják a fa padlóburkolat szilárdságát vagy kopásállóságát.
a A göcsökben lévő repedéseket és lyukakat be kell tömni.
b A göcsök csoportban állnak, ha az egymás melletti göcsök szélei között mért távolság nem haladja meg a 30 mm-t.
4.4.2.1.4. Egyéb lombos fafajok
Az egyéb lombos fafajokra vonatkozó szabályokat a 4. táblázat tartalmazza.
4. táblázat: Az egyéb lombos fafajok minősítése
Az elem színlapja
Tulajdonságok
Osztály
O
Egészséges szíjács
vagy geszt a
Nem megengedett
Nem megengedett
Megengedett
Megengedett a színlap 50%-áig, ha elosztott
Enyhe sávok megengedettek Megengedett
Göcsök a
Egészséges és benőtt
Nem egészséges göcsök
Megengedett, ha:
átmérő <= 2 mm, ha nem állnak csoportban c
átmérő <= 1 mm, ha nem állnak csoportban c
Megengedett, ha:
átmérő <= 5 mm, ha nem állnak csoportban c
átmérő <= 2 mm, ha nem állnak csoportban c
Minden fahiba megengedett, méretére vagy mennyiségére vonatkozó korlátozás nélkül, ha ezek nem rontják a fa padlóburkolat szilárdságát vagy kopásállóságát
Hajszálrepedések Nem megengedett Nem átmenő.
Megengedett, ha a szélessége az elem szélességének a 0,5%-a
Kéregbenövés Nem megengedett Nem megengedett
Repedés villámcsapástól Nem megengedett Nem megengedett
Ferdeszálúság Megengedett, korlátlanul Megengedett, korlátlanul
Színeltérések Megengedett. Termé­szetes elszíneződések (ásványi vonalak) enyhe sávjai megengedettek Megengedett
Bélsugár Megengedett Megengedett
Biológiai károsodás Nem megengedett Nem megengedett Nem megengedett, kivéve a kékülést és a rovarjáratot
Nem látható részek Minden fahiba megengedett, méretére vagy mennyiségére vonatkozó korlátozás nélkül, ha ezek nem rontják a fa padlóburkolat szilárdságát vagy kopásállóságát.
a Egészséges szíjácsot vagy gesztet a fafajtól függően kell figyelembe venni.
b A göcsökben lévő repedéseket és lyukakat be kell tömni.
c A göcsök csoportban állnak, ha az egymás melletti göcsök szélei között mért távolság nem haladja meg a 30 mm-t.
4.4.2.2. Szabad minőségi osztály
A szabad minőségi osztályú parketta megkötés nélkül olyan fafajokból termelhető, amelyek fa padlóburkolat-ként használhatók, és amelyeknek az EN 1534 szerint mért átlagos HB-keménysége legalább 10 N/mm2. A szabad osztály olyan minősítést tartalmaz, amelyet a gyártó felajánl, vagy amelyet a vevő igényel. A tulaj-donságok mértékét és határértékeit a gyártó adatlapjain kiemelten kell megjelölni az A és B mellékletek, vala-mint lombos fafajok esetében a B1. táblázat, fenyőfélék használatakor pedig a B2. táblázat adatai szerint. MEGJEGYZÉS: 10 N/mm2: kb. 1 kg/mm2.

4.4.3. A 4. típusú parketta minősítési szabályai

A gyártóknak a saját minősítési követelményeiket kell alkalmazniuk, hivatkozással a 4.4.2.2. szakasz szerinti szabad minőségi osztályra.

4.4.4. Természetes színek

A faanyag színe főleg a fafajtól függ. MEGJEGYZÉS: Minden faanyag megváltoztatja a színét, ha bizonyos ideig fény hatásának teszik ki.

4.5. Nedvességtartalom

A termék első kiszállítása idején a felső réteg nedvességtartalma 5% és 9% között legyen. A többrétegű parketták esetén a nedvességtartalom meghatározásának egyetlen megfelelő módszere az EN 13183-1 szerinti (szárítószekrényes kiszárítás). MEGJEGYZÉS: Az EN 13183-2 szerinti (elektromos) módszer csak a nedvességtartalom becslésére használható.

4:6. Geometriai jellemzők

4.6.1. Általános előírások

Minden követelmény 7%-os referencia-nedvességtartalmú elemekre vonatkozik, és a termék első kiszállításakor érvényes. A geometriai jellemzők mérésének módszereit az EN 13647 tartalmazza. MEGJEGYZÉS: Egyszerű számításhoz el kell fogadni, hogy egy elem vastagsága és szélessége a nedvességtartalom minden 1%-os változásával 0,25%-kal változik. Pontosabb számításhoz a nedvességtartalom változásának hatására bekövetkező méretváltozások megadá-sához tartozó együtthatót laboratóriumi vizsgálatokkal kell meghatározni.

4.6.2. Méretjellemzők és megengedett eltérések

Az elemek méretjellemzőit és méreteinek megengedett eltérését az első szállításkor, a többrétegű parketta típusának megfelelően, az 5. táblázat tartalmazza.
5. táblázat: Az elem méretjellemzői és méreteinek megengedett eltérései
Jellemző
A parketta típusa
1. típus
2. típus
3. típus
4. típus
A felső réteg vastagsága
>= 2,5 mm
A hosszúság megengedett eltérése Nem alkalmazható ± 0,1% ± 0,1% Nem alkalmazható
A szélesség megengedett eltérése
± 0,2 mm
Síkfogasság
<= 0,2 mm
A derékszögűség megengedett eltérése <= 0,2% szélességi irányban
<= 0,1% szélességi irányban
<= 0,2% szélességi irányban
Teknősödés <= 0,2% szélességi irányban
<= 0,3% szélességi irányban
<= 0,2% szélességi irányban
Oldalgörbeség
<= 0,1% hosszirányban

4.7. Műszaki jellemzők és tulajdonságok

4.7.1. Általános előírások

Az elemet pontosan kell megmunkálni, megfelelően kell csiszolni, továbbá minden oldalon csapot és/vagy hornyot kell kialakítani, hogy lehetővé váljon a hatékony beépítés. 1. MEGJEGYZÉS: A csap lehet vendégcsap.
2. MEGJEGYZÉS: A keresztirányú rétegezés minimálisra csökkenti a faanyag lehetséges mozgását (zsugorodás és dagadás) a környezeti állapot változásakor.

4.7.2. A műszaki jellemzők követelményei felhasználáskor

A fa keménységének jellemző értékeit az EN 1534 szerinti vizsgálattal kell meghatározni. A lefektetési utasítást a gyártónak/szállítónak kell megadnia. MEGJEGYZÉS: Az e szabványban meghatározott elemek egy teljes padlóburkolat részét képezik, amelyek kielégítik a fa padlóburkolatok műszaki követelményeit, ha használatra a lefektetési útmutató vagy a szokásos előírások szerint építik be.

4.7.3. Helyszíni követelmények

MEGJEGYZÉS: Lásd a prEN 14342-t.

4.7.4. Megjelenés

4.7.4.1. Általános előírás
E szabvány a természetes faanyagból készült elemekre vonatkozik.
4.7.4.2. Fafajok
A fafajokat meg kell határozni. A leggyakrabban használt fafajokat az A melléklet tartalmazza. A megjelenési szabályokat és a természetes színeket a 4.4. szakasz tartalmazza. MEGJEGYZÉS: A fafajok természetes színt és erezetet mutatnak. Minden fafaj és szállítmány, a termőhelytől függően, eltérő dekoratív megjelenést mutathat.
4.7.4.3. Osztályozás
A minőségi osztályt meg kell határozni. Minden fafaj dekoratív megjelenése változik a minőségi osztály szerint. MEGJEGYZÉS: Meg kell jegyezni, hogy némelyik minőségi osztály több természetes jellemzőt (fahibát) megenged. Ezt a tényt figyelembe kell venni a dekoratív megjelenés meghatározásakor.

4.7.5. Felújítás és javítás

A többrétegű parketta, ha nincs kitéve túl nagy mértékű kopásnak és használatnak, vagy ha a felújítás nem távolít el túl nagy mennyiségű faanyagot, legalább kétszer felújítható legyen. A szerkezet tegye lehetővé egy vagy több lamella cseréjét.

5. Jelölés

A gyártó által kialakított minden csomagolási egységet az első szállításkor egyértelműen azonosítani kell a következők szerint:
Andromédium Magyarország